Thị xã Thái Hòa sẽ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Nghệ An

Đến năm 2030, toàn tỉnh Nghệ An sẽ có khoảng 40-45 đô thị. Trong đó có 5 đô thị lớn. Trong đó thị xã Thái Hòa cũng sẽ là thành phố trực thuộc tỉnh Nghệ An.

Thị xã Thái Hòa đang đẩy nhanh xây dựng hạ tầng

Theo Quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030. Tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tỉnh Nghệ An phấn đấu tỷ lệ đô thị đến năm 2025 sẽ đạt 34-36%; và đến năm 2030, đạt khoảng 40-45%.

Thị xã Thái Hòa
Thị xã Thái Hòa đang trên đà phát triển

Về lộ trình cụ thể. Đến năm 2025. Sẽ mở rộng địa giới hành chính TP. Vinh với việc sáp nhập thị xã Cửa Lò và 1 số xã của huyện Nghi Lộc nằm trong hành lang Vinh – Cửa Lò. Nâng cấp đô thị hoá huyện Diễn Châu thành cấp thị xã. Đến lúc này, Nghệ An sẽ có 4 đô thị lớn đó là TP. Vinh (đã mở rộng) là đô thị loại I; 2 thành phố là đô thị loại III là TP. Hoàng Mai, TP. Thái Hoà; và 1 thị xã Diễn Châu là đô thị loại IV.

 

Thị xã Thái Hòa
Một góc thị xã Thái Hòa từ trên cao

Đến năm 2030. Toàn tỉnh Nghệ An sẽ có khoảng 40-45 đô thị. Trong đó có 5 đô thị lớn. Cụ thể, ngoài TP. Vinh, TP. Hoàng Mai thì TP.Thái Hoà cũng sẽ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh (là đô thị loại III), và 2 thị xã là đô thị loại IV  là Diễn ChâuĐô Lương. Đến lúc này, toàn tỉnh Nghệ An dự kiến có khoảng 40-45 đô thị.

Đến năm 2030 Nghê An sẽ quy hoạch

Trong đó, TP. Vinh (đã mở rộng, kết hợp với vùng liên huyện lân cận Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn) sẽ trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ của cả khu vực Bắc Trung Bộ. TP. Hoàng Mai, gắn với đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam. Kết nối phát triển với Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa. Sẽ là đô thị hạt nhân của vùng động lực phát triển kinh tế quan trọng khu vực phía Bắc tỉnh.

Thị xã Thái Hòa
Công viên Bàu Sen thị xã Thái Hòa

Các đô thị còn lại là đô thị hạt nhân tạo động lực cấp vùng, có tác động thúc đẩy kinh tế xã hội của các khu vực liên huyện trong tỉnh gồm: Thái Hòa (trung tâm vùng liên huyện Tây Bắc gồm Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong); Diễn Châu (trung tâm vùng Diễn Châu, Yên Thành và hỗ trợ Nghi Lộc, Quỳnh Lưu), Đô Lương (vùng Đô Lương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Thanh Chương), Con Cuông (Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn).